Nobody ´s perfect
•  Welcome stranger ... r@bdzi
•  Welcome stranger ... r@bdzi
  MATURANTI

Priebežne budem maturantom  rozposielať zaujímavé linky alebo rôzne informácie vzhľadom k preberaným témam. Preto by som Vás xcel poprosiť o prístupné e-maily !!!

E-maily budú hromadne generované. Za nevyžiadanú poštu sa ospravedl
ňujem. Thx.

Práca v maturitnom ročníku bude v osnove zameraná:

* Prednášková činnosť

* Práca s multimediálnymi titulmi   

* Využívanie projektov NASA World Wind a geniálneho Google Earth - sťahujte  [TU !]

* Vyhľadávanie a aktualizácia politických zmien a politických pomerov na svete

* Individuálne spracovanie základných geografických faktov a politických pomerov

* Orientácia na mape sveta

* Záverečná seminárna práca"Je to oukej. Na kolenách je bližšie k nebu, Charlotte … Nič viac. Nič menej."                 ICQ: # 318-170-827  •  Skype: rabdzi730  •  Copyright © 2008 by "rabdzi"  •  Všetky práva vyhradené  •  E-mail: rabdzi